Partiosanasto

Partiolaisten kieli saattaa välillä kuulostaa ulkopuolisen korville vähän kuin labyrintissä seikkailisi. Oheisesta listasta voit tarkastaa yleisimpien termien tarkoitukset. Partiosanaston lähde: Suomen Partiolaiset (mukaillen)

 • Aikuinen = Yli 22-vuotias partiolainen.
 • Akela = Sudenpentulauman johtaja, yli 18-vuotias.
 • B-P = Lordi Baden-Powell, partioliikkeen perustaja.
 • EVP = Ei-vielä-partiolainen, eli kaikki ne, jotka eivät vielä harrasta partiota.
 • Johtaja = Partiojohtajakoulutuksen suorittanut vaeltaja tai aikuinen. Voidaan käyttää myös ryhmänjohtajasta.
 • Joukkue = 10–12 -vuotiaiden seikkalijaryhmä.
 • Keskusjärjestö = Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry, partion Suomen kattojärjestö.
 • Kolo = Tila, jossa partiolaiset viikoittain kokoontuvat.
 • Kuksa = Suomen Partiolaisten jäsenrekisteri. Jäsenrekisteri löytyy osoitteesta https://kuksa.partio.fi.
 • LaLu = Laitilan Lumikkien lyhenne.
 • Lauma = 7–10 -vuotiaiden sudenpentujen ryhmä.
 • Lippukunta (LPK) = Partion paikallisyhdistys.
 • Lounais-Suomen partiopiiri (L-SP) = Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueiden partiolippukuntien muodostama partiopiiri.
 • Maailmanjärjestöt = Partiotyttöjen Maailmanliitto (WAGGGS) ja Partiopoikien Maailmanjärjestö (WOSM). Keskusjärjestö eli Suomen Partiolaiset on niiden jäsen.
 • Partioasu = Virallista partioasua käytetään mm. paraateissa ja muissa juhlallisissa tapahtumissa. Lumikkien partioasuun kuuluu partiopaita, -hame, tummat sukkahousut ja tummat kengät.
 • Partiohuivi = Partiolaisen paras tunnusmerkki. Jokaisella lippukunnalla on omanlainen huivinsa.
 • Partiojohtaja, katso johtaja.
 • Partiopiiri = Lippukunnat ympäri Suomen jakaantuvat maantieteellisen sijaintinsa perusteella partiopiireihin. Lumikit kuuluvat Lounais-Suomen partiopiiriin.
 • ROK = Ryhmänohjaajakoulutus, joka suoritetaan samoajaiässä. Valmistaa oman ryhmän itsenäiseen johtamiseen.
 • Samoaja = 15–17 -vuotias partiolainen.
 • Samoajaluotsi = Ikäkauden aikuinen, joka tukee ryhmän toimintaa, yleensä yli 18-vuotias.
 • Sampo = Seikkailijajoukkueen johtaja, yli 15-vuotias.
 • Seikkailija = 10–11 -vuotias partiolainen.
 • Sisupartiolainen, sisu = Partiolainen, joka tarvitsee erityistä tukea partiossa vamman, pitkäaikaissairauden tai muun ominaisuuden takia.
 • Sudenpentu = 7–10 -vuotias partiolainen.
 • Tarpoja = 12–15 -vuotias partiolainen.
 • Tarpojaluotsi = Tarpojaikäkauden toiminnasta vastaava aikuinen.
 • Vaeltaja = 18–22 -vuotias partiolainen.
 • Väiski = sudenpentujen partiomarssilla käyttämä sinivalkoinen lakki, joita saa lainattua lippukunnalta.